زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و توانایی‌ها

 • سیستم اطلاعات مکانی حمل و نقل (GIST)
 • ایمنی راه و تحلیل تصادفات
 • سیستم‌های هوشمند حمل و نقل
 • حمل‌و نقل چندوجهی مکان‎مند
 • داده‎کاوی مکانی و یادگیری ماشین 
 • طرح هندسی راه
 • سیستم‌های مکان‎مند مدیریت روسازی راه
 • محاسبات نرم (Soft Computing) (الگوریتم فاری و شبکه‌های عصبی مصنوعی) در کاربردهای مکان-مرجع حمل و نقل
 • محاسبات مکان‌مرجع اطلاعات پایه خودروهای بدون راننده (Self-Driving Vehicles (SDVs) & Geo-Information)
 • روش تحقیق و مهندسی نرم افزار  (RUP) در پروژه های اجرایی
 • فتوگرامتری، سنجش از دور (RS) و پردازش تصاویر ماهواره‌ای
 • مدیریت داده‎ها و پایگاه داده (DBMS) مکانمند در کاربردهای حمل و نقل
 •  GIS فراگیر (UBGIS) در حمل و نقل
 • GIS تحت وب
 • نقشه‎برداری
 •  امکان‎سنجی و پیاده‎سازی زیر ساخت اطلاعات مکانی (Spatial Data Infrastructure)
 • نیازسنجی و طراحی سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS)
 • مدیریت داده ها و دیتابیس DBMS

 • سوابق پژوهشی
 • سوابق اجرایی و تحقیقاتی
 • سوابق تدريس و دوره‌های آموزش سازمانی

تالیفات

تالیف کتاب " تحلیل داده‌های مکانی" ، 1391، چاپ سوم 1393

تالیف کتاب " تهیه و تحلیل نقشه‌های مهندسی"، با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان، چاپ اول، 1395

تالیف کتاب "تهیه و تحلیل نقـشـه‌هــای مهندسی در Civil3Dنوآور، 1395

تالیف کتاب " نقشه برداری نوین در کاربردهای مهندسیانتشارات دانشگاه گیلان، 1400

مقالات ISI

Prediction of Crash Severity on Two-Lane, Two-Way Roads Based on Fuzzy Classification and Regression Tree Using Geospatial Analysis, Journal of Computing in Civil Engineering, 2014 

A Geospatial Based Neuro-Fuzzy Modeling for Regional Transportation Corridors Hazardous Zones Identification, International Journal of Civil Engineering, 2014

Geospatial and Machine Learning Techniques For Wicked Social Science Problems: Analysis Of Crash Severity On a Regional Highway Corridor, Journal of Geographical Systems, 2014

A Semantic-Based Classification and Regression Tree Approach For Modelling Complex Spatial Rules In Motor Vehicle Crashes Domain, WIREs Data Mining and Knowledge Discovery، Wiley, 2015

The Crash Intensity Evaluation Using General Centrality Criteria and A Geographically Weighted Regression, ISPRS International Conference, University of Tehran, 2017

Developing an Uncertainty Based Reasoning Approach for Bus Rapid Transit Systems Deployment Planning, Case Study: BRT Lane of Rasht City, Computational Research Progress in Applied Science & Engineering (CRPASE), 2018

Providing a Method for Predicting the Concrete Slump Based on Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, JOURNAL OF STRUCTURAL AND CONSTRUCTION ENGINEERING, 2019

Investigation of factors contributing to pedestrian crash severity in rural roads, Journal of Injury and Violence Research, 2019

Examining the impact of land-use related factors on rural traffic collisions, Journal of Injury and Violence Research, 2019.

Developing a Model Based on Geospatial Information Systems (GIS) and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems (ANFIS) for Providing the Spatial Distribution Map of Landslide Risk. Case Study: Alborz Province, Journal of Geomatics Science and Technology, 2020.

Subway Station Site Selection Using GIS-Based Multi-Criteria Decision-Making: A Case Study in a Developing Country, Computational Research Progress in Applied Science & Engineering, 2020.

Modelling and Analyzing the Severity of Two-Lane Highway Crashes Using the Spatial Data mining, Case Study: Old Corridor of Qazvin-Loshan, Journal of Civil and Environmental Engineering, 2020.

Segment-Based Count Regression Geospatial Modeling of the Effect of Roadside Land Uses on Pedestrian Crash Frequency in Rural Roads, International Journal of Intelligent Transportation Systems Research, 2021.

Providing a GIS-based framework for Run-Of-River hydropower site selection: a model based on sustainable development energy approach, Civil Engineering and Environmental Systems, 2021.

Examining the influence of rural land uses and accessibility-related factors to estimate pedestrian safety: The use of GIS and machine learning techniques, International Journal of Transportation Science and Technology, 2021.

مقالات علمی-پژوهشی

مقاله "انتخاب مکانهای مناسب جهت احداث پارکینگ های عمومی با تحلیل زمین آماری معیارهای مکانمند مؤثر در تلفيق با عادات حمل و نقلی کارمندان ادارات "نشریه جاده، 1401

مقاله "برآورد وزن میلگرد مصرفی در ساختمانهای مسکونی قاب خمشی متوسط بتنی، با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی"نشریه مهندسی سازه و ساخت، 1400

مقاله "تحلیل آماری و مکان مبنای تأثیر شرایط جوی بر تردد وسایلنقلیه سبک عبوری از آزادراهها"نشریه جاده، 1400

مقاله "پهنه بندی پارامترهای مقاومتی خاک شهر رشت با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS)"نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، 1400

مقاله "ارزیابی عملکرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی، نروفازی و رگرسیون چند متغیره در پیش بینی مقاومت فشاری بتن به کمک روش بارنقطه ای "مجله مدلسازي در مهندسي، 1399

مقاله "ارایه روشی جهت تحلیل شدت تصادفات راه های برون شهری مبتنی بر توابع خوشه‌بندی مکانی و داده‌کاوی به روش درخت تصمیم، محور مورد مطالعه: آزادراه قزوین-لوشان"نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، 1399

مقاله علمی-پژوهشی"توسعه مدلی مکانمند مبتنی بر سیستم‌ استنتاج عصبی-فازی تطبیقی به‌منظور شناسایی مناطق مستعد خطر زمین‌لغزش مطالعه موردی: استان البرز"نشریه علمی  - ترویجی جاده، 1398

 مقاله علمی-پژوهشی"داده¬کاوی تصادفات برون شهری با رویکرد آماری و تحلیل عاملی، محورهای مورد مطالعه: آزادراه و محور قدیم قزوین- لوشان ,جاده" نشریه علمی علوم و فنون نقشه برداری، 1398

مقاله علمی-پژوهشی" پیش‌بینی اسلامپ بتن با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و روش رگرسیون چندمتغیره خطی " نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات بتن، 1396

مقاله علمی-پژوهشی "ارائه روشی جهت پیش‌بینی اسلامپ بتن مبتنی بر مدل نروفازی تطبیقی" نشریه علمی-پژوهشی مهندسی سازه و ساخت، 1396

مقاله علمی-پژوهشی (ISC) " توسعۀ یک مدل تصمیم‌گیری مبتنی بر محاسبات نرم جهت پیش‌بینی شدت تصادفات در راه‌هاي برون‌شهری" نشریه علمی-پژوهشی سنجش از دور و GIS ایران، 1396

مقاله علمی-پژوهشی " پایش تغییرات کاربری اراضی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهر لاهیجان)"، 1394، اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني، دانشگاه خواجه نصیر

مقاله علمی-پژوهشی " تحليل عوامل مکاني مؤثر بر تمرکز تصادفات در راه‌هاي برون­شهري با استفاده از  GIS و داده‌کاوي"، 1393، مجله علمی پژوهشی  علوم و فنون نقشه برداري، دانشکده فنی دانشگاه تهران

مقاله علمی-پژوهشی " تحليل شدت تصادفات در راه‌هاي دوخطه- دوطرفه بين­شهري با استفاده از  GIS و مدل درخت دسته‌بندي و رگرسيون (CART)"، 1393، مجله راهور، چاپ شماره 10 سال 1393

مقاله علمی-پژوهشی " تحليل عوامل موثر بر تمرکز تصادفات در راه‌هاي اصلي دو خطه دو طرفه با رويکردي مکان-‌مبنا"، 1392، مجله علمی پژوهشی  مهندسی حمل‌و‌نقل، سال چهارم، شماره 2

مقاله ژورنال "Developing a Novel Method for Road Hazardous Segment Identification Based on Fuzzy Reasoning and GIS " ژورنال Journal of Transportation Technologies، امریکا، چاپ 2 No.1 January 2012.

مقاله علمی-پژوهشی " بررسی غلظت آلاینده های استنشاقی دی اکسید گوگرد و دی اکسید نیتروژن  و سقط جنین با استفاده از GIS"، 1391، مجله علمی پژوهشی  علوم پزشکی رازی.

مقاله  علمی-پژوهشی " ارايه روشي نوين جهت شناسايي نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي با استفاده از از GIS و استنتاج فازي (مطالعه موردي محور کوهين-لوشان"، 1391،  نشريه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه‌برداری، دوره اول، شماره 2، آبان 1390

مقاله علمی-پژوهشی " استفاده از مدل بولین و همپوشانی شاخص جهت مکانیابی مخازن ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز" در نشریه علمی-پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1390

مقاله علمی-پژوهشی " اولویت بندی مخازن ذخیره سازی زیر زمینی گاز طبیعی با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی و تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به ایده آل" چاپ در نشریه علمی- پژوهشی مهندسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر، 1390

سایر مقالات

مقاله "تحلیل منطقه‎ای منحنی تداوم جریان برای زیرحوضه‎های آبخیز فاقد آمار (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی فومنات، استان گیلان)" ,سومین همایش ملی مدیریت منابع اب ساحلی ,1398

مقاله "بررسی تأثیر متغیرهای مرتبط با کاربری اراضی بر تصادفات راه های اصلی" ,24th International Conference on Safe Community Tabriz, Iran-2019 ,1398

مقاله "بررسی تأثیر کاربری اراضی بر تصادفات عابر پیاده: یک طبقه بندی درختی با رویکرد رگرسیون" ,3rd International Conference on Soft Computing سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم ,1398

مقاله "بررسی تاثیر نانوگرافن بر خصوصیات رئولوژیکی قیر در دماهای بالا" ,یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران-دانشگاه شیراز ,1398

مقاله "بررسی آماری و تحلیل مکانمند تصادفات محور سراوان-فومن" ,یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران-دانشگاه شیراز ,1398

مقاله "تحلیل آماری تصادفات محور سراوان-فومن" ,اولین کنفرانس ملی مهندسی راه و ترابری دانشگاه گیلان ,1398 ,

مقاله "ارزیابی شدت تصادفات با استفاده از معیارهای مرکزی عمومی و رگرسیون جغرافیایی وزن دار" ,ISPRS International Joint Conferences ,1398

مقاله "ارایه روشی مبتنی بر منطق فازی در شناسایی معابر تصادف‌خیز" ,دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم ,1398

مقاله "ارائه یک رویکرد فازی مبنای پویا به‌منظور استنتاج اعزام اتوبوس‌های درون‌شهری" ,دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم ,1398

مقاله "ارائه روشی جهت تخصیص بهینه اتوبوس‌های اعزامی در ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری مطالعه موردی: خط ویژه شهر رشت" ,ولین کنفرانس ملی مهندسی راه ‏و‏ ترابری ,1396

مقاله "ارایه یک سرویس خدماتی حمل‌ونقلی مبتنی بر کاروانه با استفاده از سیستم‌های اطلاعات مکانی" ,اولین کنفرانس ملی مهندسی راه و ترابری دانشگاه گیلان ,1398

مقاله "بهینه‌سازی مکانی سفرهای درون شهری با الهام از مساله فروشنده دوره‌گرد و الگوریتم ‌های فراابتکاری" ,بیست و چهارمین همایش ملی ژئوماتیک 96 ,1396

مقاله "استفاده از روش رگرسیون بردار پشتیبان بمنظور بررسی تاثیر ساختارهای شبکه راه بر شدت تصادفات شهری" ,بیست و چهارمین همایش ملی ژئوماتیک 96 ,1396

مقاله "پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از فرایند تحلیلی سلسله مراتبی و تحلیل‌های مکانمند مطالعه موردی: استان البرز" ,بیست و چهارمین همایش ملی ژئوماتیک 96 ,1396

مقاله "بررسی مکانمند تغییرات کاربری اراضی جنگلی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی: حوضه آبخیز ماسوله رودخان گیلان) ",دهمین کنگره ملّی مهندسی عمران ,1396

مقاله " ارائه روشی جهت تخصیص بهینه اتوبوس‌های اعزامی در ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری مطالعه موردی: خط ویژه شهر رشت" اولین کنفرانس ملی راه و ترابری، دانشگاه گیلان، 1396

مقاله " ارایه یک سرویس خدماتي حمل‌ونقلی مبتنی بر کاروانه با استفاده از سیستم‌های اطلاعات مکانی" اولین کنفرانس ملی راه و ترابری، دانشگاه گیلان، 1396

مقاله " ارایه روشی مبتنی بر منطق فازی در شناسایی معابر تصادف‌خیز " اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم، دانشگاه گیلان، 1396

مقاله " ارائه یک رویکرد فازی مبنای پویا به‌منظور استنتاج اعزام اتوبوس‌های درون‌شهری" اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم، دانشگاه گیلان، 1396

مقاله " تحلیل آماری تصادفات محور سراوان-فومن"، اولین کنفرانس ملی راه و ترابری، دانشگاه گیلان، 1396

مقاله " بررسي تاثیر ساختار‌های شبکه راه بر شدت تصادفات درون شهری با استفاده از روش رگرسیون اسپیلاین تطبیقی چندگانه" دومین کنفرانس ملی مهندسی فتاوری اطلاعات مکانی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، 1396

مقاله " استفاده از روش رگرسیون بردار پشتیبان بمنظور بررسی تاثیر ساختارهای شبکه راه بر شدت تصادفات شهری" بیست و چهارمین همایش ملی ژئوماتیک 96، 1396

مقاله " پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از فرایند تحلیلی سلسله مراتبی و تحلیل‌های مکانمند مطالعه موردی: استان البرز"، بیست و چهارمین همایش ملی ژئوماتیک 96، 1396

مقاله کنفرانس " بهینه‌سازی مکانی سفرهای درون شهری با الهام از مساله فروشنده دوره‌گرد و الگوریتم ‌های فراابتکاری" بیست و چهارمین همایش ملی ژئوماتیک 96، 1396

مقاله "پهنه‌بندی شهری جهت مکان گزینی بهینه ایستگاه‌های مترو با استفاده از منطق فازی و GIS مطالعه موردی: شهر رشت"،  شانزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک، 1395

مقاله " The Crash Intensity Evaluation Using General Centrality Criterions And A Geographically Weighted Regressionکنفرانس بین المللی ISPRS، دانشگاه تهران، 2017

مقاله " بررسی مکانمند تغییرات کاربری اراضی جنگلی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی: حوضه آبخیز ماسوله رودخان گیلان)دهمین کنگره ملی مهندسي عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، 1396

مقاله " ارایه روشی جهت کاوش الگوهای تصادفات برون شهری بر مبنای GIS"، دومین همایش و نمایشگاه بین المللی تهیه نقشه و اطلاعات مکانی و نوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک، 1391

مقاله "Design and Development of a mobile GIS for urban property survey" در کنفرانس MapAsia 2010 (تاریخ ارایه: سپتامبر 2010)

مقاله" Analysis of Uncertainty Considerations in Path Finding Applications " در پنجمین سمپوزیوم بین المللی علوم نوین و تکنولوژی، ایران، 12-14 می 2011

مقاله با عنوان "روشي نوين براي سرشکني پيمايش و پياده سازي مسير دراحداث راهها" در چهارمين کنفرانس ملي عمران در دانشگاه تهران، 1386

مقاله با عنوان "استخراج شبكه زهكشي از DEM با استفاده از GIS و تاثير خطاهاي DEM بر عوارض هيدرولوژيكي استخراجي" در همايش ژئوماتيک87 سازمان نقشه برداري کشور، 1387

مقاله "Handling Uncertainty in Path Finding Using Fuzzy Logic" در کنفرانس Map Asia 2008 تایلند.

مقاله " Development of Modern Cadastral Systems on the Web" در همایش GIS87سازمان نقشه برداری ،وزارت کشور و دانشگاه آزاد، 1387.

مقاله"Evaluation and Revision of SRTM Data as a Suitable Source of Elevation Information for GIS Applications" در کنفرانس سوانح طبیعی و علوم زمین2009EOGC ، پکن چین، 2009.

مقاله "Flood Risk management in Transportation Network Using GIS" در دومین کنفرانس بین المللی ترافیک و تصادفات (ITAC ایران، 1388.

مقالهApplication of GIS for Roads vulnerability Assessment and Emergency Management in Flood Disaster" "در کنفرانس سوانح طبیعی و علوم زمین2009EOGC ، پکن چین، 2009.

مقاله " "Risk Analysis of Transportation Networks Using a Fuzzy based Multi-Criteria Decision making System در کنفرانس حمل و نقل و لجستیک دانشگاه MaCMASTER (2009(TRANSLOG ،کانادا، 2009.

مقاله "Population Safety and Transportation Network Management in Disaster Management Using GIS " در ششمین کنفرانس بین المللی علوم زمین (ISDE6)، چین، 2009.

مقاله‌ "تحليل عدم قطعيت در فاز مکانیابی اکتشاف میدان نفتی جدید با استفاده از روش Monte-Carlo" در همایش GIS88سازمان نقشه برداری کشور، 1388.

مقاله "ارائه‌ی روشي جهت تعيين نقاط حادثه خيز جاده اي با استفاده ازسيستم اطلاعات مکاني و فرآیندهای تصمیم گیری چند معیاره" در همایش ژئوماتیک 88 سازمان نقشه برداری کشور و انتخاب آن بعنوان مقاله برتر همایش، 1388.

مقاله "استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و روش ارزیابی چندمعیاره در تعیین محل دفن بهینه پسماند های مخرب محیط زیست" در سومین کنفرانس روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران، 1387.

مقاله ‌"نقش سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) درمدیریت ریسک و عملکرد بهینه ی زیر ساختار حمل و نقل کشور" در اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت زیر ساختارها، دانشگاه تهران، 1388.

مقاله ‌"مدلسازی یک سیستم GIS تحت وب جهت مدیریت ریسک شبکه برق" در اولین همایش ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در برنامه‌ریزی، طراحی و نظارت بهینه شبکه‌های برق کشور، 1388.

 • مجری طرح پژوهشی "بررسی پایداري مدارس موجود و ایجاد زیرساختی مکانمند و بومی در محیط GIS جهت استقرار فضاهاي آموزشی جدید شهر رشت" ، دانشگاه گیلان، کارفرما: اداره کل نوسازي؛ توسعه و تجهیز مدارس گیلان، 1399-  طرح صنعتي برگزيد سال 1401 استان گیلان
 • مجری طرح پژوهشی " بررسی نقش کاربريهاي موجود در حاشیهي راه ها در نرخ تصادفات برونشهري با استفاده از داده کاوي مکانی: مطالعهي موردي محور رشت- بندرانزلی" ، دانشگاه گیلان، کارفرما: سازمان راهداري و حمل ونقل جادهاي کشور، 1397
 • مجری طرح پژوهشی " تدوین نقشه راه و راهبرد بکارگیري سیستمهاي 2 اطلاعات مکانی (GIS (در شرکت توزیع برق گیلان" ، دانشگاه گیلان، کارفرما: شرکت توزیع نیروي برق استان گیلان، 1397
 • مجری طرح پژوهشی " ارزیابی فضایی آسیبپذیری مسکن شهری رشت در برابر زلزله با  توسعه یک  سیستم‌ اطلاعات مکانی  مبتنی بر تحلیل‌های رتبه‌بندی" ، دانشگاه گیلان، کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان، 1396
 • همکار مشاور GIS در فاز امکان سنجی پروژه زیرساخت داده مکانی (SDI) شهرداری انزلی ، شرکت مهندسین مشاور، 1394
 • مدیرفنی پروژه "امکانسنجی، طراحی و پیاده سازی زیر ساخت داده مکانی (SDI) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS) شهر گرگان"، شرکت مهندسین مشاور اوج پردازان آرایایی، شهرداری گرگان، 1393-1394
 • ناظر پروژه GIS حوادث شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان، 1392 تا کنون
 • مدیرفنی پروژه " نیازسنجی ، طراحی و اجرای مدل مفهومی زیر ساخت داده مکانی (SDI) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS) باقر شهر و حومه"، شهرداری باقرشهر، 1391-1390
 • مدیر فنی پروژه " ساماندهی و مکانيابی ايجاد و توسعه مراکز سوخت رسانی شهر تهران با استفاده از GIS "،  1389-1390، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران.
 • مجری پروژه" ایجاد بانک اطلاعاتیGIS جهت تحلیل داده های باستان شناسی حاصل از کاوش گورستان باستانی بویه "، اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی استان گیلان، 1389.
 • تهیه "دستورالعمل کاربرد سيستمهاي اطلاعات مکاني (GIS)و سنجش از دور (RS) دراستخراج پارامترهاي موثر مطالعات هيدرولوژيکي   حوضه هاي آبريز"، وزارت نيرو شرکت مديريت منابع آب ايران، معاونت پژوهش و مطالعات پايه، دفتر فني استانداردها و معيارهاي فني، 1390
 • مجری پروژه " نقشه برداری طرح هادی روستایی" بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گیلان، 1391
 • مدیرفنی پروژه " نیازسنجی ، طراحی و اجرای مدل مفهومی سیستم اطلاعات مکانی (GIS) ماهشهر"، شهرداری ماهشهر، خوزستان، 1391-1392
 • سرپرست اکيپ نقشه برداري دانشگاه علم وصنعت ایران در طرح پژوهشي احداث اتوبان کمربندي سرخ شهر اراک با نظارت شهرداری اراک، 1383 تا 1385
 • کارشناس GIS در " پروژه GIS يي نمودن نقشه هاي استان زنجان جهت بهينه سازي شبکه هاي گاز"، شرکت مهندسین مشاور سامان سد رود، 1385
 • مدير پروژه "نقشه برداري شهرستان توتکابن جهت مطالعات آب و فاضلاب" با نظارت شرکت آب‌وفاضلاب استان گيلان، شرکت مهندسین مشاور سامان سد رود. 1385
 • مدير پروژه "نقشه برداري ، تفکیک و تسطیح اراضی جهت طرح های روستایی استان گیلان"، شرکت مهندسین مشاور سامان سد رود، 1385
 • ناظر ارشد پروژه "نقشه برداري و برداشت توپوگرافی اراضی کشاورزی مشهد جهت مطالعات جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی"، شرکت مهندسین مشاور سامان سد رود، 1385 تا 1386
 • مدیر پروژه "نقشه برداری تپه‌های مارلیک جهت مطالعات باستانشناسی"، اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی استان گیلان، 1388
 • ناظر مقیم فنی GIS در پروژه " ایجاد پایگاه داده خطوط فشار قوی و متوسط و استقرار GIS در شبکه‌ی برق غرب مازنداران" توانیر، 1388 تا 1389
 • مدیر فنی پروژه تحقيقاتي "مدل سازي جنگل­زدايي با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي وتصاوير ماهواره­اي  در يک سيستم اطلاعات مکاني (GIS)" دانشگاه تهران، 1386.
 • مدیر فنی پروژه پژوهشی- تحقیقاتی "ایجاد یک سیستم GIS تحت وب برای تاکسرانی تهران"، دانشگاه تهران، 1387.
 • مدیر فنی پروژه پژوهشی- تحقیقاتی "کلاسه بندی مزارع کشاورزی استان گیلان با استفاده از GIS و سنجش از دور"، دانشگاه تهران، 1388.
 • مجری طرح پژوهشی" تصميم گيري به روش تجزيه و تحليل فازي در محيط GIS جهت مکانيابي پارکينگ هاي شهري"، استان گیلان، 1389.
 • عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، از سال 1391 تا اکنون. دروس: نقشه برداری، GIS، فتوگرامتری، کاربرد رایانه در مهندسی عمران، نقشه برداری مسیر، محاسبات نرم
 • مدرس دروس تخصصی مهندسی نقشه برداری ( کاربرد GIS، سنجش از دور، نرم افزارهای پیشرفته و کاربردی، نقشه برداری کاربردی، پردازش رقومی تصویر، GPS، فتوگرامتری تحلیلی و تفسیر عکس های هوایی، نقشه سازی عددی و اتوکد، مدل رقومی زمین (DTM)) در دانشگاه آزاد ، 1389 تا 1392
 • برگزاری دوره آموزشی "اصول و مبانی GIS و نرم افزار ArcGIS " برای مدیران ارشد شرکت آب‌وفاضلاب استان گیلان، 30 ساعت، 1394
 • برگزاری دوره آموزشی "تحلیل شبکه آبفا با استفاده از GIS " برای کارشاناسان و مدیران میانی شرکت آب‌وفاضلاب استان گیلان، 75 ساعت، 1394
 • برگزاری دوره آموزشی "اصول و مبانی GIS و نرم افزار ArcGIS " برای مدیران ارشد شرکت گاز استان گیلان، 1395
 • همکاری با پژوهشکده برنامه ریزی وزارت علوم جهت مکان یابی احداث واحدهای آموزش عالی جدید به کمک GIS.
 • آموزش کاربرد GIS و زمین آمار (Geostatistics) نرم افزار ArcGIS در وزارت بهداشت
 • برگزاری دوره‌های آموزش GIS در شهرسازی و نرم افزار ArcGIS با کاربرد شهرسازی در شرکت های مهندسین مشاور
 • برگزاری کارگاه آموزشی " GIS و مدیریت بحران "، شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، 1394
 • برگزاری سمینار آموزشی " توسعه زیرساخت اطلاعات مکانی (SDI) "، سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان، 1395
 • برگزاری سمینار آموزشی" نقش سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS و سنجش از دور (RS) در مدیریت بحران زلزله"، اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان، همایش سالگرد زلزله رودبار، 1395
 • سخران کلیدی با موضوع " ضرورت و چگونگی پیاده‌سازی زیرساخت داده مکانی استان گیلان"، در همایش روز ملّی آمار و برنامه ریزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، 1396
 • کارگاه آموزشی " اصول و استانداردهای نگارش مقالات ISI، معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
 • سخنرانی "نقش فناوری اطلاعات مکانی در تشخیص نقاط حادثه خیز جاده‌ای"، چهارمین همایش مقابله با سوانح طبیعی قطب علمی مهندسی نقشه‌برداری و مقابله با سوانح طبیعی، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، 1388
 • سخرانی موضوع ‌"نقش سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) درمدیریت ریسک و عملکرد بهینه ی زیر ساختار حمل و نقل کشور" اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت زیر ساختارها، دانشگاه تهران، 1388.
 • سخنرانی با عنوان "ارائه‌ی روشي جهت تعيين نقاط حادثه خيز جاده اي با استفاده ازسيستم اطلاعات مکاني و فرآیندهای تصمیم گیری چند معیاره" همایش ژئوماتیک 88 سازمان نقشه برداری کشور ، 1388.
 • سخنرانی با عنوان "تحليل عدم قطعيت در فاز مکانیابی اکتشاف میدان نفتی جدید با استفاده از روش Monte-Carlo"، همایش  GIS88 سازمان نقشه برداری کشور، 1388.
 • سخرانی با عنوان "Flood Risk management in Transportation Network Using GIS" در دومین کنفرانس بین المللی  ترافیک و تصادفات (ITAC ایران، دانشگاه تهران، 1388.
 • سخنرانی مقاله " Development of Modern Cadastral Systems on the Web" در همایش  GIS87سازمان نقشه برداری ،وزارت کشور و دانشگاه آزاد، 1387.