کارشناسی ارشد

  • راهنمای پایان نامه “بررسی عوامل موثر بر تصادفات محورهای دوطرفه و ارایه راهکارهای کاهش آن، مطالعه موردی: محور سراوان-فومن“، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، ۱۳۹۶ در حال انجام
  • راهنمای پایان نامه “بررسی عملکرد دینامیکی مخلوط‌های آسفالتی گرم اصلاح شده توسط پلی‌اتیلن با جرم مولکولی بسیار بالا“، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، ۱۳۹۶ در حال انجام
  • راهنمای پایان نامه “بررسی نقش کاربری‌های موجود در حاشیه‌ی راه‌ها بر تصادفات برون‌شهری با استفاده از داده‌کاوی مکانی: مطالعه‌ی موردی محور رشت-بندرانزلی “، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، ۱۳۹۶ در حال انجام
  • راهنمای پایان نامه “تاثیر ساختار هندسی شبکه بر تصادفات جاده ای“، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۶
  • مشاور پایان نامه “تحلیل مکانی تصادفات عابرین پیاده در معابر شهری (مطالعه موردی استان گیلان)”، دانشکده فنی دانشگاه گیلان، ۱۳۹۶
  • مشاور پایان نامه “پهنه‌بندی خاک با استفاده از سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS)”،  دانشگاه گیلان، ۱۳۹۴ در حال انجام
  • مشاور پایان نامه “بهینه‌سازی ایستگاه های مترو با در نظر گرفتن معیارهای حمل و نقلی و مکانی“،  دانشگاه گیلان، ۱۳۹۴
  • مشاور پایان نامه “تحلیل ایمنی راه در تقاطع ها با استفاده از GIS  و داده‌های تصادفات“،  دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی، ۱۳۹۳
  • مشاور پایان نامه “پیش‌ بینی زمان سفر در مسیرهای برون‌شهری با استفاده از GIS  و داده‌های GPS“،  دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان، ۱۳۸۹ تا۱۳۹۱