آدرس و شماره تماس

  • شماره تماس:   ۰۱۳۳۳۶۹۰۲۷۴ الی ۸ داخلی  ۳۰۷۶
  • آدرس محل اقامت: استان گیلان
  • آدرس پست الکترونیکی:Meysameffati@guilan.ac.ir

تماس با من

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .