میثم عفتی،عضو هیئت علمی گروه عمران (راه و ترابری) دانشکده فنی، دانشگاه گیلان