• عضو هیئت علمی گروه عمران (راه و ترابری) دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
 • عضو و ثبت کننده ایده در انجمن مهندسین عمران آمریکا (ASCE)
 • مدیر GIS طرح “داده‌کاوی مکانی تصادفات جهت ارتفا ایمنی بزرگراه‌های بین ایالتی ایالت‌های کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی، جورجیا، وریجینیا، وریجینیای غربی، آلاباما، تنسی و کنتاکی آمریکا “، کارولینای شمالی، آمریکا، ۲۰۱۳ تا اکنون
 • عضو جامعه نقشه‌برداران ایران
 • عضو شورای فنی استان گیلان، ۱۳۹۴ تاکنون
 • مسئول پژوهش کمیته آموزش و پژوهش نظام مهندسی ساختمان گیلان، ۱۳۹۵ تاکنون
 • عضویت در بنیاد ملی نخبگان ایران
 • عضو کمیته کنترل نقشه مهندسی نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان و دارای صلاحیت تهیه نقشه‌های تفکیکی آپارتمان و واسط ثبتی
 • عضو شورای کاربران GIS استان گیلان، کارگروه‌های تدوین شاخص‌ها و پایش عملکرد زیرساخت داده مکانی (SDI)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
 • عضو کمیته SDI از کمیته‌های ۴۸ گانه استانداری گیلان
 • نماینده دانشگاه گیلان در اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گیلان، ۱۳۹۹ تاکنون
 • نماینده دانشگاه گیلان در امور نقشه و اطلاعات مکانی و SDI سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، ۱۳۹۸ تاکنون
 • رابط امور بین الملل دانشگاه گیلان در حوزه کشورهای قاره آمریکا
 • عضو کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و توانایی‌ها

 • سیستم اطلاعات مکانی حمل و نقل (GIST)
 • ایمنی راه و تحلیل تصادفات
 • سیستم‌های هوشمند حمل و نقل
 • حمل‌و نقل چندوجهی مکان‎مند
 • داده‎کاوی مکانی و یادگیری ماشین 
 • طرح هندسی راه
 • سیستم‌های مکان‎مند مدیریت روسازی راه
 • محاسبات نرم (Soft Computing) (الگوریتم فاری و شبکه‌های عصبی مصنوعی) در کاربردهای مکان-مرجع حمل و نقل
 • محاسبات مکان‌مرجع اطلاعات پایه خودروهای بدون راننده (Self-Driving Vehicles (SDVs) & Geo-Information)
 • روش تحقیق و مهندسی نرم افزار  (RUP) در پروژه های اجرایی
 • فتوگرامتری، سنجش از دور (RS) و پردازش تصاویر ماهواره‌ای
 • مدیریت داده‎ها و پایگاه داده (DBMS) مکانمند در کاربردهای حمل و نقل
 •  GIS فراگیر (UBGIS) در حمل و نقل
 • GIS تحت وب
 • نقشه‎برداری
 •  امکان‎سنجی و پیاده‎سازی زیر ساخت اطلاعات مکانی (Spatial Data Infrastructure)
 • نیازسنجی و طراحی سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS)
 • مدیریت داده ها و دیتابیس DBMS