• عضو هیئت علمی گروه عمران (راه و ترابری) دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
  • عضو و ثبت کننده ایده در انجمن مهندسین عمران آمریکا (ASCE)
  • مدیر GIS طرح “داده‌کاوی مکانی تصادفات جهت ارتفا ایمنی بزرگراه‌های بین ایالتی ایالت‌های کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی، جورجیا، وریجینیا، وریجینیای غربی، آلاباما، تنسی و کنتاکی آمریکا “، کارولینای شمالی، آمریکا، ۲۰۱۳ تا اکنون
  • عضو جامعه نقشه‌برداران ایران
  • عضو شورای فنی استان گیلان، ۱۳۹۴ تاکنون
  • مسئول پژوهش کمیته آموزش و پژوهش نظام مهندسی ساختمان گیلان، ۱۳۹۵ تاکنون
  • عضویت در بنیاد ملی نخبگان ایران
  • عضو کمیته کنترل نقشه مهندسی نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان و دارای صلاحیت تهیه نقشه‌های تفکیکی آپارتمان و واسط ثبتی
  • عضو شورای کاربران GIS استان گیلان، کارگروه‌های تدوین شاخص‌ها و پایش عملکرد زیرساخت داده مکانی (SDI)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
  • عضو کمیته SDI از کمیته‌های ۴۸ گانه استانداری گیلان
  • نماینده دانشگاه گیلان در اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گیلان، ۱۳۹۹ تاکنون
  • نماینده دانشگاه گیلان در امور نقشه و اطلاعات مکانی و SDI سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، ۱۳۹۸ تاکنون
  • رابط امور بین الملل دانشگاه گیلان در حوزه کشورهای قاره آمریکا
  • عضو کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان